Đầu tư hiệu quả với 100-200 triệu - 1 tỷ đồng

Câu lạc bộ hoạt động với mục đích giúp cho những người khởi nghiệp đầu tư, kinh doanh hiệu quả với số vốn khiêm tốn ban đầu từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng trở lên